Przejdź do treści

Oferta szkoleniowa dla sektora lotniczego i kosmicznego


10% pracodawców z branży lotniczo-kosmicznej przewiduje wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższych 3 lat. Najbardziej poszukiwani będą piloci oraz technolodzy. Aby łatwiej zaadaptować się do zmian, polscy przedsiębiorcy z branży lotniczo-kosmicznej jeszcze do 30 kwietnia 2023 roku mogą uzyskać wsparcie na rozwój kompetencji w programie szkoleniowo-doradczym „Kompetencje dla sektorów 2”, finansowanym z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Oferta skierowana jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Respondenci biorący udział w „Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego II – Przemysł Lotniczo-Kosmiczny” za najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju branży uznali przenikanie stanowisk i ról zawodowych z szeroko rozumianej branży informatycznej w związku z postępującą informatyzacją i cyfryzacją działalności biznesowej oraz pojawienie się (w wyniku trendów technologicznych) w branży stanowisk (lub typów stanowisk) technicznych i wysoko specjalistycznych związanych z sektorem IT.

Konkurs „Kompetencje dla sektorów 2” finansowany jest z Funduszy Europejskich, w ramach środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), a wdrażany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń. Wsparcie – wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji – przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Program skierowany jest do firm planujących przeszkolić pracowników, które spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej i zobowiązują się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wśród tematów szkoleń zawartych w ofercie opracowanej na drodze rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, znajdują się m. in.:

– Obsługa transportu materiałów niebezpiecznych (DGR, kategorie 1 – 17)

– Obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo

– Organizacja i zarządzanie zespołami obsługi naziemnej w portach lotniczych

– Administrowanie systemem ochrony wydzielonej przestrzeni powietrznej przed nieuprawionym wlotem bezzałogowych statków powietrznych

– Zarządzanie bezpieczeństwem informacji cyfrowej w lotnictwie

– Kierowanie zespołem SMS (SMS – Safety Management System) (kierownik bezpieczeństwa)

– Audytowanie systemów zapewnienia zgodności/jakości (dawniej audytor wiodący)

– Zarządzanie zespołem ludzkim w organizacji lotniczej

– Przetwarzanie danych satelitarnych/geoprzestrzennych

– Organizacja i zarządzanie projektami kosmicznymi

– Projektowanie elektroniki dla systemów kosmicznych

– Budowa mechanizmów dla sektora kosmicznego

– Budowa oprogramowania dla segmentu kosmicznego i naziemnego.

Włączenie się w roli operatora w realizację projektu z sektora lotniczo-kosmicznego – dla niektórych jeszcze mało znanego, choć, jak się okazuje, bardzo perspektywicznego – było przede wszystkim chęcią wsparcia gałęzi przemysłu, której rozwój niewątpliwie będzie postępował w szybkim tempie. To nie tylko rozwój stricte biznesowy, ale także naukowy. Zauważalny jest choćby wzrost liczby kierunków studiów oferowanych przez wiodące uczelnie wyższe. Jako Operator projektu „Kompetencje wysokich lotów”, chcemy dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorstw, które poszukują możliwości dalszego rozwoju poprzez zaangażowanie środków zewnętrznych. Mamy również nadzieję, że mocno zróżnicowana oferta tematyczna dotrze do wielu firm oraz pomoże w rozwoju i nabyciu dodatkowych kompetencji przez ich pracowników

– komentuje Krzysztof Fintzel, przedstawiciel Operatora – Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Jak wynika z badania Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w przemyśle lotniczo-kosmicznym – mającego na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje – 10% pracodawców z branży przewiduje wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższych 3 lat. Oznacza to, że spodziewać się należy wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie kompetencje techniczne.

W listopadzie 2022 r. minie 10 lat od przystąpienia Polski do ESA, Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przez ten czas znacząco zintensyfikowaliśmy działalność w tym obszarze gospodarki. Polska jest też coraz bardziej wyspecjalizowana w segmencie lotniczym. Chcemy kontynuować te trendy i wzmacniać rozwój polskiego przemysłu lotniczo-kosmicznego, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że rynek rośnie. W tym właśnie celu, za sprawą konkursu „Kompetencje dla sektorów 2” stwarzamy możliwości, by polscy przedsiębiorcy mogli poszerzać swoją wiedzę i kompetencje. Wierzymy, że dzięki temu powstaną kolejne innowacyjne rozwiązania oraz nowe miejsca pracy, które wzmocnią polską pozycję w tej branży także na arenie międzynarodowej

– mówi Monika Łyk, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.

Pełny zakres szkoleń oraz więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu „Kompetencje dla sektorów 2”.

Informacja prasowa PARP


    Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

    Zgadzam się na