Ulga na prototyp

Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu

Przedmiot wsparcia

Ulga na prototyp jest skierowana do przedsiębiorców, którzy planują stworzyć prototyp i testować opracowane rozwiązanie przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i wprowadzeniem na rynek. Ulga wspomoże twórców w przekuciu pomysłu w praktyczne rozwiązanie. Pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji. Ulga na prototyp jest elementem pakietu podatkowego wspierającego innowacyjność polskiej gospodarki w ramach Polskiego Ładu.

Główne zasady

  • Ulga przewidziana jest dla podatników ponoszących koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek.
  • Ulgę będzie można zastosować nie tylko na projekty dotyczące przełomowych innowacji, ale także na produkty innowacyjne w skali firmy, niewystępujące dotąd na rynku, które będą rozwijały jej ofertę i pozwolą jej w przyszłości zdobywać nowe rynki zbytu.
  • Do kosztów, które będzie można odliczyć, należą wydatki poniesione na:
    1. Produkcję próbną – będzie ona wiązała się z rozpoczęciem testów/prób nowo opracowanego produktu, w tym: nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, wydatki na ulepszenie środka trwałego, koszty zakupu materiałów i surowców nabytych w celu produkcji próbnej nowego produktu.
    2. Wprowadzenie na rynek nowego produktu, czyli fazę związaną m.in. z zapewnieniem odpowiedniej dokumentacji dotyczącej nowego produktu, w tym: badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót, lub innych obowiązkowych dokumentów bądź oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia; badania cyklu życia produktu; systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).
  • Podmiot zainteresowany skorzystaniem z ulgi musi uzyskiwać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, gdyż tylko do tej części przychodów odliczenie będzie miało zastosowanie.

Sposób finansowania

W efekcie ulgi na prototyp podatnik odliczy od dochodu dodatkowe 30% tych kosztów (nie więcej jednak niż 10% dochodu).

Planowane terminy

Ulga wchodzi w życie z początkiem 2022 roku.

Organizator

Ministerstwo Finansów

Podstawa prawna

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002105/O/D20212105.pdf

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*