Szybka ścieżka – innowacje cyfrowe

Pieniądze na produkty cyfrowe

Przedmiot wsparcia

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Główne zasady

 • Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, ich konsorcjów (maksymalnie 3) oraz konsorcjów przedsiębiorstw (minimum 1) z jednostkami naukowymi (minimum 1), przy czym liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
 • Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych obszarach badawczych:
  • cyberbezpieczeństwo,
  • cyfryzację przemysłu,
 • Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
 • Projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 • W terminie trzech lat od zakończenia realizacji projektu nastąpi wdrożenie wyników badań do działalności gospodarczej.
 • Rezultat projektu powinien charakteryzować się przewagą nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami co najmniej w skali polskiego rynku i posiada nowe cechy i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku – stanowi innowację produktową lub procesową.
 • Projekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Sposób finansowania

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 mln zł
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln euro
 • % intensywność wsparcia: 25%-90% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 19 października 2022 r.
 • zakończenie naboru: 4 listopada 2022 r.

Budżet konkursu

645 mln zł

Organizator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*