Robogrant

Pieniądze na zakup robota przemysłowego

Przedmiot wsparcia

Celem programu pilotażowego „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez robotyzację i automatyzację procesów produkcyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się:
  • małe i średnie przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji mebli (PKD nr 31).
  • przynajmniej w dwóch z trzech lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł
 • Wsparcie może zostać skierowane na:
  • zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.
 • Zgodnie z Regulaminem konkursu robot przemysłowy to – automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa – stacjonarna lub mobilna maszynę – o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi,
  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne;
  • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.
 • Grant może zostać przyznany na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy.
 • Wnioskodawca powinien przygotować mapę drogową zgodną z zakresem minimalnym określonym w załączniku do Regulaminu naboru.

Sposób finansowania

 • maksymalny poziom dofinansowania – 850 000 zł
 • % poziom dofinansowania: 85%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 8 listopada 2022 r.
 • zakończenie naboru: 6 grudnia 2022 r.

Budżet konkursu

29 mln zł

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*