Nawigator Finansowy

Od 250 pracowników lub obrót powyżej 50 mln euro i aktywa powyżej 43 mln euro.

nowe
QuantERA

Pieniądze na technologie kwantowe

nowe
Ścieżka SMART

Pieniądze na kompleksowe projekty

NEON II

Pieniądze na rozwój sztucznej inteligencji i cyfryzację w PKN ORLEN

Innowacje wsparte technologiami i danymi satelitarnymi

Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów

Ulga na prototyp

Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu

Ulga na robotyzację

Odliczenie od dochodów wydatków na zakup robota przemysłowego

Pożyczki dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Pożyczki na rozwój, restrukturyzację i dla branż obarczonych ryzykiem

Finansowanie kapitałowe przedsiębiorstw

Pieniądze na rozwój przedsiębiorstw od inwestora instytucjonalnego

← Wprowadzenie