Nawigator Finansowy

Zwrotna pomoc na cele związane z transformacją cyfrową do wykorzystania np. na inwestycje, innowacje lub budowę infrastruktury.

Pożyczki dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Pożyczki na rozwój, restrukturyzację i dla branż obarczonych ryzykiem

Pożyczki w regionach

Pieniądze na inwestycje, środki obrotowe oraz działania startupów w regionach.

Pożyczki szerokopasmowe

Pieniądze na rozwój infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

← Wprowadzenie