Nawigator Finansowy

nowe
Ścieżka SMART

Pieniądze na kompleksowe projekty

NEON II

Pieniądze na rozwój sztucznej inteligencji i cyfryzację w PKN ORLEN

Inicjatywa CORNET

Pieniądze na badania branżowe

Strefa Pomysłodawcy

Pieniądze na rozwój innowacyjnych projektów osób fizycznych

Pożyczki dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Pożyczki na rozwój, restrukturyzację i dla branż obarczonych ryzykiem

Finansowanie kapitałowe przedsiębiorstw

Pieniądze na rozwój przedsiębiorstw od inwestora instytucjonalnego

Platforma Transferu Technologii

Pieniądze na ułatwienie transferu technologii w gospodarce

Baza Usług Rozwojowych

Pieniądze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Estoński CIT

Pieniądze na inwestycje

← Wprowadzenie