Wpisy nawigatorów

nowe
Podlaskie – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Pieniądze na innowacje

nowe
Kredyt technologiczny

Pieniądze na wdrożenie nowych technologii

Innovative SME’s

Pieniądze na badania

INFOSTRATEG

Pieniądze na technologie rozpoznawania obiektów

Ulga na innowacyjnych pracowników

Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów

Ulga na prototyp

Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu

QuantERA

Pieniądze na technologie kwantowe

Ścieżka SMART

Pieniądze na kompleksowe projekty

NEON II

Pieniądze na rozwój sztucznej inteligencji i cyfryzację w PKN ORLEN