Wpisy nawigatorów

Szybka ścieżka – innowacje cyfrowe

Pieniądze na produkty cyfrowe

Robogrant

Pieniądze na zakup robota przemysłowego

Nawigator Finansowy: fundusze, pożyczki, bony, ulgi – i konsultacje
Innowacje wsparte technologiami i danymi satelitarnymi

Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi

Strefa Pomysłodawcy

Pieniądze na rozwój innowacyjnych projektów osób fizycznych

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów

Ulga na prototyp

Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu

Ulga na robotyzację

Odliczenie od dochodów wydatków na zakup robota przemysłowego

Pożyczki dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Pożyczki na rozwój, restrukturyzację i dla branż obarczonych ryzykiem