Przejdź do treści

Zastosowanie: WERNER KENKEL BOCHNIA sp. z o.o.


Zastosowane technologie

Automatyzacja i robotyzacja

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Produkcja papieru i wyrobów z papieru
Wielkość: Duże
Lokalizacja wdrożenia: Bochnia

Werner Kenkel Bochnia jest producentem tektury falistej oraz opakowań z nadrukiem fleksograficznym. W zakładzie w Bochni k. Krakowa zatrudnionych jest ponad 250 osób, a wytwarzane tu produkty dostarczane są do ponad 600 firm w kraju i za granicą. Werner Kenkel Bochnia jest częścią Grupy Werner Kenkel, która jest obecna na rynku opakowaniowym od 40 lat. Grupa Werner Kenkel poza produkcją tektury i opakowań z nadrukiem fleksograficznym jest także producentem opakowań z nadrukiem offsetowym oraz materiałów POS (Point of Sale: stand, ekspozytory, display). W czterech zakładach zlokalizowanych w Krzycku Wielkim oraz Bochni zatrudnionych jest łącznie 1100 osób.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Proces składania i klejenia jest jednym z ostatnich w procesie produkcji opakowań z tektury falistej. Jest do proces konieczny, aby opakowanie było gotowe do użycia bez dodatkowych procesów klejenia u klienta. Proces ten był realizowany przez automatyczne maszyny składarko-sklejarki, jednak proces paczkowania i paletyzowania przebiegał manualnie. Grupa czterech osób odbierała złożone i sklejone opakowania z maszyny, paczkowała je oraz paletyzowała.

Co zostało zrealizowane?

Proces odbioru gotowych opakowań z maszyny i ich paletyzacji został zautomatyzowany za pomocą trzech urządzeń – jednej automatycznej pakowaczki oraz dwóch robotów. Automatyczna pakowaczka przechwytuje gotowe opakowania ze składarko-sklejarki i automatycznie formuje paczkę opakowań oraz zabezpiecza ją specjalną taśmą. Przygotowana paczka opakowań transporterem przekazywana jest do pierwszego robota, który formuje warstwę opakowań (zgodnie z zamówieniem klienta), która następnie drugim robotem przemysłowym jest przenoszona na paletę transportową.

Jakie efekty przyniosło?

Wydajność procesu oraz jakość produktów zostały utrzymane. Pracownicy nadzorują pracę robotów, dostarczają materiały eksploatacyjne oraz dokonują przezbrojeń. Konieczność dokonywania przezbrojeń nowoczesnych robotów przemysłowych była wyzwalaczem do rozwoju kompetencji pracowników w tym zakresie. Zmniejszone zapotrzebowanie na siłę roboczą w procesie pozwoliło delegować pracownikom trudniejsze zadania, obejmujące doskonalenie procesu.