Zastosowanie: BERNACKI Industrial Services Sp. z o.o.

Zastosowane technologie

Automatyzacja i robotyzacja

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Produkcja wyrobów i podzespołów metalowych
Wielkość: MŚP
Lokalizacja wdrożenia: 36-002 Jasionka, Tajęcina 103

BERNACKI Industrial Services Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji precyzyjnych komponentów w procesie obróbki skrawaniem dla zakładów produkcyjnych i montowni w całej Europie. Świadczone usługi polegają na wykonywaniu precyzyjnych elementów na obrabiarkach CNC według projektów dostarczanych przez klientów.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

W wyniku rozwoju firmy i zwiększania wolumenu zleceń, operatorom maszyn w zakładzie przydzielano coraz więcej obowiązków. Dzięki zmianom organizacyjnym udało się, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, zwiększyć wydajność pracy operatorów, którzy obsługiwali wiele stanowisk. Poszukiwano rozwiązania, które pozwoliłoby dalej zwiększać efektywność pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności produkcji oraz zasad bezpieczeństwa BHP.

Co zostało zrealizowane?

Odpowiedzią na zaistniałą sytuację było wdrożenie cobotów oraz dostosowanie większości maszyn w zakładzie do pracy z cobotami. Roboty współpracujące komunikują się z maszynami CNC, sprawdzając ich gotowość do działania i umieszczają w urządzeniach elementy – ze względu na drobne części, coboty muszą funkcjonować z dokładnością do 0,5 mm. Następnie zamykają drzwi, wychodzą z przestrzeni roboczej CNC i czekają na sygnał oznajmiający koniec obróbki. Gotowy komponent roboty oczyszczają z resztek metalu powietrzem, wyjmują z maszyny i odkładają na paletę. Opisany proces trwa około minuty. W czasie jednej zmiany dwóch operatorów zajmuje się programowaniem i przenoszeniem trzech cobotów w kolejne miejsca oraz przygotowaniem elementów dla jedenastu obrabiarek.

Jakie efekty przyniosło?

Coboty pracują w parku maszynowym na trzy zmiany, podnosząc jego wydajność i zapewniając precyzyjne wykonanie detali. Zachowano konkurencyjność produkcji i zapewniono bezpieczeństwo procesów w zakładzie. Kilkumiesięczne wykorzystanie cobotów przynosiło coraz większe korzyści, ponieważ stale zwiększano ich wykorzystanie i dostosowywano ich pracę, tak aby maksymalnie wykorzystać ich możliwości. Przy wdrożeniu trzeciego cobota firma uzyskała najszybszy zwrot z inwestycji – już po 12 miesiącach użytkowania.