Przejdź do treści

Demonstrator: Serwis emis.com


Zakres technologiczny

Big Data

Opis demonstratora

Lokalizacja: online
Dysponent: ISI Emerging Markets Group Company

Serwis emis.com oferuje analizy przedsiębiorstw, branż przemysłowych i krajów, ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodzących. Zapewnia bieżący dostęp do danych finansowych, informacji, analiz i aktualności, które są niezbędne w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dostęp do pełnych zasobów serwisu jest płatny, jednak podstawowe informacje, udostępnione za pomocą serwisu, mogą również okazać się pomocne podczas przygotowywania raportów, analiz sektorowych, analiz konkurencji przez podmioty.

Opis możliwego zakresu wykorzystania

EMIS obserwuje i dobiera trudno dostępne informacje z rynków wschodzących, oferując m.in. aktualności, dane badawczo-analityczne, porównania grup o podobnym profilu działalności. Zawiera bazę najważniejszych danych i raportów odnośnie ponad 10 milionów firm na całym świecie. Oferuje gotowe raporty i zestawienia dla różnych branż i krajów, ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodzących. Zakres wykorzystania pełnych zasobów serwisu jest bardzo szeroki, może dotyczyć: Zarządzania aktywami, Rozwoju Firmy, Finansów korporacyjnych, Kredytów i pożyczek, Doradztwa prawnego i finansowego, Relacji inwestorskich, Fuzji i przejęć, Badań rynku, Marketingu i Public relations, Badań i analiz, Zarządzania ryzykiem, Planowania strategicznego, Trendów i finansowania projektów. Zasoby otwarte pozwalają m.in. na wgląd w podstawowe informacje o przedsiębiorstwach, branży w której firma prowadzi główną działalność, wielkości, doświadczenia na rynku oraz ogólnych danych finansowych (wzrost lub spadek przychodów w latach ubiegłych).

Kontakt

https://www.emis.com/pl