Przejdź do treści

Demonstrator: Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie – PWCyber


Zakres technologiczny

Cyberbezpieczeństwo

Opis demonstratora

Lokalizacja: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa (online)
Dysponent: Departament Cyberbezpieczeństwa – KPRM

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) jest przedsięwzięciem niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest realizowane na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Partnerzy Programu zobowiązują się do wymiany doświadczeń m.in., aby zwiększać bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług oraz podnosić świadomość użytkowników rozwiązań cyfrowych. W Programie uczestniczą firmy technologiczne (polskie i  zagraniczne), które zdecydowały się współpracować nad podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa w kraju.

Opis możliwego zakresu wykorzystania

Do programu mogą zgłaszać się firmy, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem i kompetencjami w zakresie ochrony danych i systemów informacyjnych. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne, nieodpłatne, wymaga zgody obydwu stron. Formuła porozumienia jest jednakowa dla wszystkich podmiotów. Podmioty podpisują klauzulę zachowania poufności wskazanych informacji (NDA),

Zawarte porozumienie obejmuje następujące obszary:

  • obszar informacyjny – przekazywanie informacji o incydentach i zidentyfikowanych cyberzagrożeniach;
  • obszar edukacyjny – edukacja w zakresie bezpiecznej konfiguracji i eksploatacji urządzeń i usług;
  • obszar szkoleniowy – szkolenia podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie zwiększania świadomości cyberbezpieczeństwa w organizacji;
  • obszar know-how – wymiana wiedzy na temat najnowszych narzędzi i rozwiązań przeznaczonych do podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa;
  • obszar testów i certyfikacji – prowadzenie testów zabezpieczeń oraz przygotowanie do badań i certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

Partnerami PWCyber są: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Cisco International Limited, Ericsson Sp. z o.o., Nokia Solutions and Networks, Krypton Polska Sp. z o.o., IBM Polska Sp. z o o., Thales Polska Sp. z o.o., Dell Sp. z o.o. , Dynacon Sp. z o.o., Smartech IT Sp. z o.o., Media Sp. z o.o., Oracle Polska Sp. z o o., Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa Sp. z o.o. Securitum Szkolenia Sp. z o. o. (Sekurak.pl), HackingDept Sp. z o.o., Fudo Security Sp. z o.o., ICSec S.A., Amazon Web Services, PROGET Sp. z o.o., Trafford IT Sp. z o.o., Integrated Solutions Sp. z o.o., SEVENET S.A., Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.

Kontakt

sekretariat.dc@mc.gov.pl

Telefon: +48 22 245 59 22