Przejdź do treści

Demonstrator: Program Copernicus


Zakres technologiczny

Big Data

Opis demonstratora

Lokalizacja: online
Dysponent: Komisja Europejska

Program Copernicus realizowany jest we współpracy z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), agencjami UE i instytutem badawczym Mercator Océan. Ogromne zasoby globalnych danych z satelitów oraz z naziemnych, powietrznych i morskich systemów pomiaru dzięki realizacji Programu, mogą służyć usługodawcom, organom publicznym i innym organizacjom międzynarodowym w podnoszeniu jakości życia mieszkańców Europy. Użytkownicy mają bezpłatny i otwarty dostęp do usług opartych na wykorzystaniu danych, świadczonych w ramach programu.

Opis możliwego zakresu wykorzystania

Program Copernicus to unijny program obserwacji Ziemi, w ramach którego analizuje się naszą planetę i jej środowisko. Dane pochodzące z satelitów oraz naziemnych systemów pomiaru przekształcane są w informacje o wartości dodanej poprzez przetwarzanie i analizę danych. Możliwe jest przeszukiwanie i porównywanie zbiorów danych pochodzących z minionych lat i dekad, dzięki czemu ułatwione zostało monitorowanie zmian.

Dane i usługi ich przetwarzania podzielono na sześć obszarów tematycznych: Atmosfera, Środowisko morskie, Obszary lądowe, Zmiana klimatu, Bezpieczeństwo, Sytuacje kryzysowe.

Użytkownicy mogą wykorzystać informacje dostarczane w ramach usług programu Copernicus na wiele różnych sposobów w wielu różnych dziedzinach. Najczęściej wykorzystuje się je w zakresie m.in. zarządzania obszarami miejskimi, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody, planowania regionalnego i lokalnego, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, opieki zdrowotnej, ochrony ludności, infrastruktury, transportu i mobilności oraz turystyki.

Kontakt

https://www.copernicus.eu/pl