Przejdź do treści

Demonstrator: Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego


Zakres technologiczny

Cyberbezpieczeństwo

Opis demonstratora

Lokalizacja: Piękna 20, 00-549 Warszawa, online
Dysponent: Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego

Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego zostało powołane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, a szczególnie Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego w polskim sektorze finansowym (CSIRT KNF), działający w jego strukturach. Jego główna misja polega na ostrzeganiu i edukowaniu społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Opis możliwego zakresu wykorzystania

Miejsce zdobywania praktycznej wiedzy

Efektem działania Centrum jest zbiór materiałów edukacyjnych, artykułów oraz quizów, pozwalających budować i zwiększać kompetencje w zakresie znajomości zagrożeń bezpieczeństwa w polskim sektorze finansowym.

Miejsce informowania o zagrożeniach

Na stronie CEBRF można odnaleźć dziesiątki komunikatów – Listę Ostrzeżeń Publicznych KNF, wskazujących na konkretne zagrożenia, jak również rekomendacje dotyczące działań prewencyjnych i zaradczych – w przypadku wystąpienia incydentu.

Zbiór dobrych praktyk

Na stronie CEBRF opisano także dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa w formie odpowiedzi na często występujące problemy i zagrożenia. Znajdują się tam również aktualne raporty o przeprowadzonych atakach lub działaniach nakierowanych na przejęcie danych i kradzież środków finansowych.

Kontakt

https://cebrf.knf.gov.pl/

cebrf@knf.gov.pl