Technologie redukujące ślad węglowy

Pieniądze na testowanie technologii

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest zaprezentowanie MSP i start-upom technologii redukujących ślad węglowy w przemyśle wytwórczym zgodnie z koncepcją test before invest. Wybrane innowacyjne technologie zostaną zademonstrowane w fabrykach partnerskich konsorcjum DEMO4Green na zasadach Teacher and Learning Factories. Konkurs jest realizowany w ramach działań Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT Manufacturing) współfinasowanego przez Komisję Europejską.  

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a także start-upy, które działają w następujących obszarach:
  • redukcji zużycia surowców,
  • energii,
  • wody,
  • redukcji odpadów,
  • wzrostu wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych,
  • waloryzacji odpadów.
 • Konkurs będzie polegał na upowszechnieniu działań związanych z demonstracją technologii cyfrowych w celu zmniejszenia śladu węglowego przemysłu w istniejących infrastrukturach wysokiej technologii.
 • Do działań kwalifikujących do wsparcia w ramach wniosku zaliczono:
  • testowanie przed zainwestowaniem (test before invest), aby wdrożyć i zademonstrować cyfrowe rozwiązania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Działanie będzie realizowane w jednym z obiektów testowych i eksperymentalnych DEMO4Green – oprócz stanowisk testowych, można będzie zorganizować warsztaty demonstracyjne z użytkownikiem końcowym i weryfikację wymagań;
  • komunikacja działań i wyników poprzez tworzenie materiałów promocyjnych (np. wideo, broszura).
 • Dodatkowo uczestnicy będą uprawnieni do otrzymania:
  • wsparcia realizacji projektów – w tym np. dostępu do infrastruktury, warsztatów demonstracyjnych, usług wsparcia biznesu (np. organizacja spotkań business to business);
  • coachingu indywidualnego, dotyczącego rozwoju biznesowo-technologicznej mapy drogowej, finansowania, strategii IP;
  • wsparcia umiejętności, dostępu do bezpłatnych materiałów edukacyjnych online, takich jak ścieżka nauki online, opracowana przez projekt DEMO4Green (np. jak wdrożyć demo).
 • W konkursie sfinansowanych zostanie 8 projektów, po jednym w każdym z krajów zaangażowanych w projekt DEMO4Green – Portugalii, Grecji, Czech, Hiszpanii, Litwy, Estonii, Włoch i Polski.

Sposób finansowania

 • Wsparcie finansowe ma formę kuponu ryczałtowego w wysokości 10 tys. euro.

Planowane terminy:

 • rozpoczęcie konkursu: 14.06.2022 r.
 • zakończenie konkursu: 13.08.2022 r.

Organizator

DEMO4Green

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*