Strefa Pomysłodawcy

Pieniądze na rozwój innowacyjnych projektów osób fizycznych

Przedmiot wsparcia

Celem programu jest wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań, poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, a także weryfikacji pomysłów pod kątem potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego. Program jest finansowany w ramach działania 2.4.1 inno_Lab – Centrum Analiz i Pilotaży Nowych Instrumentów POIR 2014-2020 r.

Główne zasady

 • Program jest skierowany do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Warunkiem koniecznym jest posiadanie prawa do innowacyjnego pomysłu, brak wcześniejszego lub obecnego wsparcia ze środków publicznych na jego realizację (krajowych i unijnych) oraz niewykorzystywanie pomysłu do prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Celem udzielnego wsparcia jest weryfikacja oraz dopracowanie biznesowe pomysłu.
 • W ramach programu można uzyskać:
  • wsparcie managera,
  • konsultacje pomysłów ze specjalistami z zakresu prawa, własności intelektualnej oraz marketingu,
  • mentoring,
  • możliwość zaprezentowania pomysłu przed Funduszami VC i Seed Capital.
 • W rezultacie przeprowadzonych działań można uzyskać:
  • poukładany, logiczny, spójny i sprawdzony model biznesowy,
  • strategię dotarcia do klientów,
  • bardzo dobre rozumienie potrzeb i specyfiki klientów,
  • jasny i konkretny wyróżnik produktu/marki,
  • biznesplan, z którym można sięgać po różne źródła finansowania od dotacji, poprzez fundusze seed capital, aniołów biznesu, czy pożyczki,
  • wkład do wniosków o dofinansowanie pod różne formy finansowania zewnętrznego,
  • umiejętność wprowadzania pomysłów biznesowych na rynek,
  • kontakty do potencjalnych klientów, inwestorów, instytucji finansujących.
 • Dodatkowe działania realizowane przez Strefę Pomysłodawcy:
  • otwarta dla wszystkich przestrzeń w siedzibie Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego sp. z o.o. oraz w siedzibie partnerów projektu,
  • KIS Designe JAM – wyzwania ogłaszane przez firmy, instytucje, które mają na celu rozwiązać ważny problem społeczny bądź instytucjonalny. W ramach projektu zespoły kreatywnych osób wypracują koncepcję takiego rozwiązania. Najlepsze pomysły będą nagrodzone finansowo.

Sposób finansowania

Oprócz wsparcia merytorycznego w ramach programu można uzyskać także wsparcie finansowe:

 • 10 tys. PLN na usługę w II fazie inkubacji,
 • 25 tys. PLN na realizację usługi w III fazie inkubacji,
 • 5 tys. PLN w ramach nagrody publiczności w czasie DemoDay.

Planowane terminy

Do czerwca 2023 r.

Organizator

Strefa Pomysłodawcy to ogólnopolski pilotażowy program realizowany przy współpracy Partnerów: Lidera – Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.