Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Pieniądze na rozpoczęcie działalności i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

Przedmiot wsparcia

Finansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform Startowych. Oferta Platform Startowych skierowana jest do osób fizycznych chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej (które zarejestrują tam działalność) w oparciu o zgłoszony do Platformy Startowej pomysł, w szczególności do absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów. Premiowane będą pomysły zgłoszone przez osoby do 35 roku życia. Pomoc w tym zakresie można uzyskać w ramach poddziałania 1.1.2 POPW.

Główne zasady

Wsparcie projektów dotyczących tworzenia startupów odbywa się dwuetapowo:

  1. Poprzez wybór pomysłów i inkubację startupów przez animatorów platform startowych (poddziałanie 1.1.1 POPW) – opieka mentora, specjalistyczne usługi związane z rozwojem pomysłu biznesowego np. prawne, marketingowe, wzornicze, technologiczne; pomoc w przygotowaniu modelu biznesowego, wykorzystanie powierzchni biurowej oraz
  2. Dofinansowanie startupów na początek działalności i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów (poddziałanie 1.1.2 POPW).

Wniosek o dotację może złożyć firma, która utworzy produkt (wyrób lub usługę) w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy. Oceniane są m. in. innowacyjność produktu, zespół projektu, wydatki i model biznesowy.

Sposób finansowania

  • startup może otrzymać do 1 mln zł przy minimum 15% wkładu własnego
  • finansowane mogą być m. in.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, doradztwo, szkolenia, wynagrodzenia, usługi zewnętrzne, działania promocyjne, zakupy surowców i materiałów

Planowane terminy

  • rozpoczęcie naboru: 4 stycznia 2022 r.
  • zakończenie naboru: 9 Czerwca 2022 r.

Organizator

PARP (aktualna dokumentacja)

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*