Przejdź do treści

Poprawa dostępu do szybkiego internetu


Przedmiot wsparcia

W ramach konkursu przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do internetu jest utrudniony. Konkurs jest realizowany w ramach Krajowego Programu Odbudowy.

Główne zasady

  • o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy posiadają swoją siedzibę na terenie państwa członkowskiego UE, posiadający zakład/oddział na terenie Polski.
  • zakres wsparcia obejmuje inwestycje zapewniające dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach ,,białych plam”, które zapewnią powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na terenie całego kraju oraz ciągłe wspieranie ich rozwoju. Priorytetem jest zapewnienie bardzo szybkiego internetu na obszarach wykluczonych i likwidacja „białych plam”.

Sposób finansowania

intensywność wsparcia: do 90%

Planowane terminy

  • rozpoczęcie naboru: 04.09.2023 r.
  • zakończenie naboru: 04.10.2023 r.

Budżet konkursu

1 467 859 500 PLN

Organizator

Centrum Projektów Polska Cyfrowa


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: