Przejdź do treści

Nawigator Finansowy

Witaj w wyszukiwarce Nawigatora finansowego!

Za jej pomocą znajdziesz źródła finansowania dla Twoich pomysłów biznesowych w formie dotacji, pożyczki, inwestycji, czy ulgi podatkowej. Wyszukiwarka jest darmowym narzędziem edukacyjnym Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, którego celem jest budowanie wiedzy i świadomości w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie kart opisu dla instrumentów finansowych, które pomogą rozwinąć Twoją firmę. Wybór jednej z 5 kategorii: obszar transformacji, rodzaj pomocy, typ podmiotu, wielkość firmy oraz zakres terytorialny pozwala wyszukać karty, które najbardziej odpowiadają potrzebom użytkownika i za pomocą linka dla ,,organizacja odpowiedzialna” przenieść do źródłowej dokumentacji m. in. regulaminów konkursów, wytycznych, czy innych ważnych dokumentów.  

nowe
Warmińsko-Mazurskie – kompetencje dla gospodarki przyszłości
Pieniądze na rozwój kompetencji
Zachodniopomorskie – kompleksowe projekty B+R
Pieniądze na B+R
Małopolska – Bon na innowacje dla MŚP
Pieniądze na usługi B+R i innowacje
Podkarpackie – badania i rozwój
Pieniądze na badania i rozwój
Ulga na innowacyjnych pracowników
Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów
Ulga na prototyp
Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu
Ulga na robotyzację
Odliczenie od dochodów wydatków na zakup robota przemysłowego
Pożyczki dla średnich i dużych przedsiębiorstw
Pożyczki na rozwój, restrukturyzację i dla branż obarczonych ryzykiem
Firmy jutra – sprzedaż w internecie z Google’em
Bezpłatny program szkoleniowy sprzedaży w internecie

← Opis