Przejdź do treści

Nawigator Finansowy

Witaj w wyszukiwarce Nawigatora finansowego!

Za jej pomocą znajdziesz źródła finansowania dla Twoich pomysłów biznesowych w formie dotacji, pożyczki, inwestycji, czy ulgi podatkowej. Wyszukiwarka jest darmowym narzędziem edukacyjnym Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, którego celem jest budowanie wiedzy i świadomości w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie kart opisu dla instrumentów finansowych, które pomogą rozwinąć Twoją firmę. Wybór jednej z 5 kategorii: obszar transformacji, rodzaj pomocy, typ podmiotu, wielkość firmy oraz zakres terytorialny pozwala wyszukać karty, które najbardziej odpowiadają potrzebom użytkownika i za pomocą linka dla ,,organizacja odpowiedzialna” przenieść do źródłowej dokumentacji m. in. regulaminów konkursów, wytycznych, czy innych ważnych dokumentów.  

Ulga na innowacyjnych pracowników
Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów
Ulga na prototyp
Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu
Ulga na robotyzację
Odliczenie od dochodów wydatków na zakup robota przemysłowego
Estoński CIT
Pieniądze na inwestycje
Ulga z tytułu inwestycji
Zwolnienia z podatku dochodowego nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie Polskiej Strefy Inwestycji.
Ulgi i zwolnienia dla Centrów Badawczo-Rozwojowych
Odliczenie kosztów prac B+R oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego CBR-ów.
IP Box
Preferencyjne opodatkowanie praw własności intelektualnej.

← Opis