InvestHorizon

Kapitał dla startupów na rozwój produktów

Przedmiot wsparcia

Celem inicjatywy InvestHorizon jest pomoc zaawansowanym technologicznie startupom z Europy w pozyskaniu finansowania na potwierdzenie zapotrzebowania rynku na produkt w dużej skali. Program jest realizowany w ramach Programu EUREKA.

Główne zasady

 • Pozyskiwanie kapitału od inwestorów dla startupów jest zorganizowane w formie kolejnych rund inwestycyjnych.
 • Planowana runda inwestycyjna serii A skierowana jest do startupów, które:
  • mają technologię, która może być skalowalna,
  • wykażą realne zapotrzebowanie na swój produkt czy usługę, które przekłada się na pozyskiwanie klientów i stały wzrost;
  • posiadają biznesplan, który opisuje m.in. sposób skalowania biznesu;
  • mają zespół składający się nie tylko z założycieli, ale również z osób merytorycznie odpowiadających za rozwój produktu.
 • Pieniądze pozyskane przez startup w ramach planowanej rundy A mają być przeznaczone przede wszystkim na potwierdzenie zapotrzebowania rynku na masowe zainteresowanie produktem.
 • Inwestorzy w zamian za kapitał uzyskują bardzo silne prawa (preferencje) w startupie powiązane z ich udziałami.
 • W ramach InvestHorizon polskie firmy technologiczne mogą skorzystać z programu akceleracyjnego trwającego od 4 miesięcy do pół roku, który obejmuje:
  • open services (webinaria, szkolenia online),
  • coaching i mentoring prowadzony w ramach grup tematycznych, tzw. Online Trust Groups,
  • spotkania z inwestorami;
  • spotkania typu Bootcamp – ich celem jest m.in. wypracowanie poprzez coaching kluczowych problemów i wyzwań związanych ze skalowaniem produktu/usługi,
  • szkolenie dotyczące pitchingu,
  • udział w sesjach pitchingowych (online i stacjonarnie) przed zaproszonymi inwestorami (venture capital, korporacje, anioły biznesu, etc.).
 • Aplikacje należy składać poprzez stronę internetową.
 • Realizacja InvestHorizon odbywa się w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą główne europejskie instytucje finansowe, zajmujące się pozyskiwaniem pieniędzy dla startupów, w tym m.in. bank inwestycyjny BPI France.

Sposób finansowania

Pozyskanie inwestora z kapitałem powyżej 2,5 mln euro.

Planowane terminy

 • Charakter naboru: otwarty.
 • Rozpoczęcie naboru: 07.02.2021 roku.
 • Zakończenie rundy I: 20.05.2021 roku.
 • Zakończenie rundy II: 30.07.2021 roku.
 • Zakończenie rundy III: 02.11.2021 roku.

Organizator

InvestHorizon

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*