Innovative SME’s

Pieniądze na badania MSP

Przedmiot wsparcia

Konkurs jest skierowany do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na prowadzenie działalności badawczej. W stosunku do innych programów Innovative SMEs wyróżnia konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie dwóch lat od jego zakończenia. Konkurs jest realizowany w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej EUREKA.

Główne zasady

  • Konkurs skierowany jest do miko, małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Projekty realizowane w ramach konkursu powinny mieć formę międzynarodowego partnerstwa – co najmniej 1 partner z Polski i 1 partner z 36 krajów zgodnych z zamieszczoną listą.
  • Zakres tematyczny – bez ograniczeń.
  • Realizowane projekty powinny dotyczyć badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
  • Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział jednego podmiotu i/lub podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 70% całkowitego kosztu projektu i udział przedsiębiorstw z sektora MSP był nie mniejszy niż 50% całego budżetu projektu.
  • Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się o dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.
  • Projekt może być realizowanej nie dłużej niż do 36 miesięcy.

Sposób finansowania

Poziom dofinansowania – do 80% w zależności od wybranego typu projektu.

Planowane terminy

  • rozpoczęcie naboru: 13.07.2022 r.
  • zakończenie naboru: 15.09.2022 r.

Budżet konkursu

1,95 mln euro

Organizator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*