Infostrateg

Pieniądze na rozwój sztucznej inteligencji

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju polskiego potencjału w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących algorytmy AI i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Przedsięwzięcie jest finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Główne zasady

 • W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, jednostki naukowe zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski oraz ich konsorcja. Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu.
 • Zakres przedmiotowy konkurs obejmuje cztery tematy:
  • inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
  • inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
  • inteligentny dyspozytor korespondencji,
  • asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego oraz Urząd Skarbowy).
 • Pieniądze można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt musi obejmować wykonanie eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych nie jest niezbędna).
 • Realizacja projektu powinna obejmować 3 fazy:
  • faza I: zadania o charakterze badań podstawowych lub przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.
 • Maksymalny czas realizacji to 36 miesięcy.
 • Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (Lokalny System Informatyczny – organizatora konkursu, link do systemu – aktywny od dnia 27 maja 2022 rok).

Sposób finansowania

 • W zależności od wybranego tematu oraz fazy realizacji projektu dofinansowanie może wynosić: od 3 milionów złotych do 20 milionów złotych.
 • Procentowy poziom dofinansowania, zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonych prac, wynosi do 25% do 100%.

Planowane terminy

 • Rozpoczęcie konkursu: 27.04.2022 rok.
 • Zakończenie konkursu: 18.08.2022 rok.

Budżet konkursu

190 000 000 zł

Organizator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*