EUREKA

Pieniądze na rozwój technologii, produktów i usług

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest poprawa przemysłu europejskiego w zakresie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności. Zgłaszane projekty muszą koncentrować się na opracowaniu i wdrożeniu lub znaczącym ulepszeniu istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożeniu nowego produktu lub usługi. Konkurs jest realizowany w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej – Eureka.

Główne zasady

 • W konkursie mogą brać udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także grupy podmiotów z MŚP jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.
 • Projekty będą realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich.
 • Projekty powinny dotyczyć badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
 • Zakres tematyczny nie został określony.
 • Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów tak, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.
 • Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.
 • Wnioski w formie elektronicznej należy składać na adres eureka@ncbr.gov.pl. Dodatkowo wnioskodawca wraz z liderem/partnerami konsorcjum międzynarodowego wypełnia elektronicznie w języku angielskim EUREKA Project Form na platformie https://eureka.smartsimple.ie.

Sposób finansowania

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla podmiotów indywidualnych – 500 000 PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla podmiotów zbiorowych – 1 000 000 PLN.
 • Intensywność wsparcia jest uzależniona od rodzaju prac przewidzianych w projekcie.

Planowane terminy

 • Rozpoczęcie konkursu: 24.05.2021 roku.
 • Zakończenie konkursu: 24.09.2021 roku.

Budżet konkursu

4 miliony złotych.

Organizator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*