EUREKA

Pieniądze na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. Zgłaszane projekty muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Konkurs jest realizowany w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej – Eureka.

Główne zasady

 • W konkursie mogą brać udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; grupy podmiotów z MŚP jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.
 • Projekty będą realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Lista państw członkowskich.
 • Projekty powinny dotyczyć badań przemysłowych oraz prac rozwojowych oraz przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
 • Zakres tematyczny nie został określony.
 • Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.
 • Wnioski w formie elektronicznej należy składać na adres eureka@ncbr.gov.pl. Dodatkowo wnioskodawca wraz z liderem/partnerami konsorcjum międzynarodowego wypełnia elektronicznie w języku angielskim EUREKA Project Form na platformie https://eureka.smartsimple.ie.
 • Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Sposób finansowania

 • maksymalny poziom dofinansowania dla podmiotów indywidualnych – 750 000 PLN,
 • maksymalny poziom dofinansowania dla podmiotów zbiorowych – 1 500 000 PLN,
 • intensywność wsparcia jest uzależniona od rodzaju prac przewidzianych w projekcie 40%-80%.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie konkursu: 23.05.2022 r.
 • zakończenie konkursu: 07.10.2022 r.

Budżet konkursu

5 mln zł

Organizator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*