Danube Call 2022

Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jego ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Konkurs jest finansowany w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej EUREKA.

Główne zasady

 • O wsparcie może ubiegać się miko, małe i średnie przedsiębiorstwo lub grupy podmiotów z MŚP jako liderem i udziałem jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorstwa.
 • W każdym projekcie musi uczestniczyć jeden podmiot zarejestrowany na terytorium Polski i co najmniej jeden spośród wspomnianych 8 krajów: Albania, Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Francja, Niemcy, Słowacja i Węgry.
 • Dofinansowanie można uzyskać na: badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo i przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
 • Realizowane projekty muszą mieć cywilny charakter.
 • Zakres tematyczny nie został ograniczony.
 • Do realizacji projektu konieczne jest utworzenie konsorcjum międzynarodowego. Wszyscy partnerzy wypełniają EUREKA Project Form (dokument wypełniany elektronicznie, dostępny na platformie eureka.smartsimple.ie) oraz zawierają wstępną umowę o współpracy.
 • Każdy z partnerów ubiega się o dofinansowanie krajowe, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym państwie.
 • Po zapewnieniu finansowania przez wszystkich partnerów, projekt może uzyskać status projektu EUREKI.

Sposób finansowania

Przyznane dofinansowanie nie może przekroczyć:

 • w przypadku grupy przedsiębiorców: 1 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 750 000 PLN,
 • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego (MŚP): 750 000 PLN,
 • Intensywność wsparcia: od 40 do 80% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (MŚP i duże) oraz typu wydatków poniesionych w projekcie (badania przemysłowe/prace rozwojowe).

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 1 marca 2022 r.
 • zakończenie naboru: 30 czerwca 2022 r.

Budżet konkursu

5 mln zł

Organizator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Masz pytanie?
*
*
*
*
*
*