Nawigator Finansowy

Witaj w wyszukiwarce Nawigatora finansowego!

Za jej pomocą znajdziesz źródła finansowania dla Twoich pomysłów biznesowych w formie dotacji, pożyczki, inwestycji, czy ulgi podatkowej. Wyszukiwarka jest darmowym narzędziem edukacyjnym Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, którego celem jest budowanie wiedzy i świadomości w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie kart opisu dla instrumentów finansowych, które pomogą rozwinąć Twoją firmę. Wybór jednej z 5 kategorii: obszar transformacji, rodzaj pomocy, typ podmiotu, wielkość firmy oraz zakres terytorialny pozwala wyszukać karty, które najbardziej odpowiadają potrzebom użytkownika i za pomocą linka dla ,,organizacja odpowiedzialna” przenieść do źródłowej dokumentacji m. in. regulaminów konkursów, wytycznych, czy innych ważnych dokumentów.  

Rozwój oferty klastrów dla firm

Pieniądze na rozwój usług dla firm

Lubelskie – badania i innowacje

Pieniądze na badania i innowacje

Brandenburgia-Polska INTERREG

Pieniądze na transfer technologii

V4-Korea Konkurs

Pieniądze na czystą energię i inżynierię materiałową

Polsko-Tajwański Konkurs

Pieniądze na nowe technologie

Kredyt technologiczny

Pieniądze na wdrożenie nowych technologii

INFOSTRATEG

Pieniądze na technologie rozpoznawania obiektów

Ulga na innowacyjnych pracowników

Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów

Ulga na prototyp

Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu

← Opis