Przejdź do treści

Frezowanie

Nazwa technologii w j. angielskim: Milling

Typ technologii:

Ubytkowa

Obróbka skrawaniem

Wiórowa(narzędziami o zdefiniowanej geometrii)

Konwencjonalna

Faza rozwoju: zaawansowana
Skala produkcji: jednostkowa, seryjna, masowa
Poziom innowacyjności: poziom przedsiębiorstwa
Poziom gotowości technologicznej TRL:

9/9

Opis technologii

Cel stosowania:
Kształtowanie ubytkowe elementów płaskich (np. planowanie, wykańczanie powierzchni, obróbka rowków, itd.), krzywoliniowych (np. obróbka form, matryc, łopatek turbin, itd.), kształtowanie kół zębatych (np. frezowanie metodą kształtową lub obwiedniową), obróbka gwintów.

Ogólna charakterystyka:
Frezowanie jest sposobem skrawania polegającym na kształtowaniu ubytkowym elementów płaskich i krzywoliniowych przy zastosowaniu narzędzia skrawającego jedno- lub wieloostrzowego zwanego frezem. W procesie frezowania ruch główny (obrotowy) wykonywany jest przez frez, a ruch posuwowy przez materiał obrabiany lub frez. Podczas frezowania, kierunek ruchu posuwowego jest prostopadły względem osi obrotu frezu lub zorientowany pod kątem ostrym w stosunku do osi obrotu frezu. Pod względem technologicznym wyróżnia się frezowanie: 1. walcowe (obwodowe) – oś obrotu frezu zajmuje położenie równoległe do powierzchni obrabianej, 2. czołowe (walcowo-czołowe) – oś obrotu frezu zajmuje położenie prostopadłe do powierzchni obrabianej, 3. skośne – oś obrotu frezu tworzy z powierzchnią obrobioną kąt ostry. Pod względem kinematycznym frezowanie dzieli się na: 1. frezowanie przeciwbieżne – przedmiot obrabiany wykonuje ruch posuwowy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu ostrzy frezu (w zakresie ich styku z przedmiotem obrabianym), 2. frezowanie przeciwbieżne – przedmiot obrabiany wykonuje ruch posuwowy w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu ostrzy frezu (w zakresie ich styku z przedmiotem obrabianym).

Frezowanie jest sposobem skrawania polegającym na kształtowaniu ubytkowym elementów płaskich i krzywoliniowych przy zastosowaniu narzędzia skrawającego jedno- lub wieloostrzowego zwanego frezem. W procesie frezowania ruch główny (obrotowy) wykonywany jest przez frez, a ruch posuwowy przez materiał […]

Wizualizacja działania. Zalety, wady i przykłady zastosowania

S. Wojciechowski, Zagadnienia mechaniki precyzyjnego frezowania narzędziami monolitycznymi. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, (2018)

Obecne zastosowania technologii: wszystkie gałęzie przemysłu

zalety

 • Podstawowa, uniwersalna i wszechstronna technika kształtowania powierzchni płaskich i krzywoliniowych

wady

 • Zastosowanie nieobojętnych dla człowieka i środowiska cieczy obróbkowych
 • Znaczne koszty narzędziowe i oprzyrządowania
 • Możliwość generowania znacznych kosztów energii elektrycznej (obróbka zgrubna)

Przykładowe produkty:

Forma ze stali zahartowanej po frezowaniu CNC (https://metcam.pl/uslugi-cnc/frezowanie-cnc/)

Typy materiałów obrabianych:

 • Wszystkie grupy materiałów obrabianych (metale żelazne, nieżelazne i ich stopy, materiały twarde i utwardzone)

Technologie alternatywne:

 • Frezowanie MQCL,
 • Frezowanie LAM,
 • Frezowanie kriogeniczne,
 • Struganie,
 • Dłutowanie,
 • Przeciąganie,
 • Rapid Prototyping

Zasoby niezbędne do wdrożenia technologii:

 • Frezarka lub Centrum frezarskie CNC,
 • narzędzia skrawające,
 • oprzyrządowanie,
 • ciecze obróbkowe (opcjonalnie)

Niezbędne kompetencje:

 • Szkolenie w zakresie obróbki skrawaniem,
 • szkolenie z programowania obrabiarek CNC (w przypadku obrabiarek CNC)

Ogólna ocena technologii

Uwarunkowania prawne: Brak

Oddziaływanie na środowisko:

zużycie wody: średnie

energii: średnie-duże

wytwarzane odpady: średnie-duże

Główne krajowe ośrodki naukowe rozwijające technologię:

Politechnika Poznańska,

Politechnika Opolska,

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,

Uniwersytet Zielonogórski,

Politechnika Wrocławska

Ekspercka ocena technologii:

konkurencyjność:

użyteczność:

aspekty społeczne-ekologiczne:

Przedsiębiorstwa związane z technologią: