Opis przedsiębiorstwa

INDUSCO rozpoczęło swoją działalność w branży zabezpieczeń antykorozyjnych w 1997 r. Od samego początku koncentruje się na wykonywaniu specjalistycznych usług przygotowania i zabezpieczenia powierzchni, których odbiorcami są stocznie, rafinerie, firmy wykonujące projekty offshorowe, firmy z branży kolejowej oraz wiele innych przedsiębiorstw. Działamy w czterech współpracujących ze sobą oddziałach, wykonując specjalistyczne prace antykorozyjne. W swojej pracy bazujemy na obowiązujących normach branżowych, a w kadrze posiadamy inspektorów z międzynarodowymi uprawnieniami FROSIO.

 • Przygotowanie powierzchni do malowania
 • Aplikacja spawalnego gruntu czasowej ochrony
 • Malowanie proszkowe
 • Malowanie antykorozyjne i ogniochronne
 • Metalizacja natryskowa
 • Xylanowanie
 • Usługi malowania proszkowego
 • Usługi śrutowania
 • Usługi malowania konstrukcji stalowych
 • Śrutownie
 • Malarnie proszkowe
 • Malarnie na mokro
 • Urządzenia do nanoszenia zabezpieczenia antykorozyjnego
Wykorzystywane technologie
 • badania klasy czystości powierzchni po obróbce strumieniowo – ściernej
 • poziom zapylenia i zasolenia powierzchni
 • chropowatość powierzchni wg skali G i S
 • grubość powłoki na mokro i sucho
 • połysk powłoki
 • szczelność metodą nisko i wysokonapięciową
 • stopień przyczepności powłok metodą siatki nacięć i badanie pull-off
 • malowanie na mokro
 • malowanie proszkowe
 • metalizacja natryskowa
 • aplikacja powłok fluoropolimerowych