Kierunki rozwoju robotyki według IFR

  • Robotyzacja przyśpieszy w sektorach, które dotąd nie były zautomatyzowane.
  • Maszyny ułatwią menadżerom podejmowanie decyzji, ponieważ zbierają dane używane do analiz.
  • Podsumowujemy najważniejsze trendy wskazane przez Międzynarodową Federację Robotyki.
roboty przemysłowe przy linii produkcyjnej

Pierwszym kierunkiem rozwoju jest wykorzystanie robotów w przedsiębiorstwach z branż, które do tej pory nieczęsto używały maszyn do automatyzacji procesów. IFR wylicza tutaj branże, które borykają się z trudnościami w obsadzeniu wszystkich etatów, jak handel detaliczny czy gastronomia. Dalsze przyśpieszenie wdrażania robotów będzie widoczne również w firmach zajmujących się handlem internetowym. Kolejny trend dotyczy łatwiejszej obsługi maszyn za pomocą prostych interfesjów do programowania i ręcznego sterowania robotami. W tym obszarze powinniśmy się spodziewać m.in. preinstalowanych aplikacji, które współpracują z podstawowymi chwytakami i czujnikami.

tablet
(fot. Getty Images)

Podnoszenie kwalifikacji i łatwiejsza cyfryzacja

Międzynarodowa Federacji Robotyki w informacji podkreśla, że coraz więcej rządów, organizacji branżowych i przedsiębiorców skupia się na włączeniu podstaw robotyki i automatyki w systemy kształcenia. Obecnie producenci maszyn przemysłowych, którzy mają programy szkoleniowe, jak Fanuc czy ABB, w każdym roku szkolą na świecie od 10 do 30 tysięcy osób. Czwarty kierunek dotyczy roli robotów w zabezpieczaniu procesów produkcyjnych, które w wyniku pandemii COVID-19 są przenoszone bliżej klientów. Ostatni wiąże się ze wspieraniem przez maszyny produkcyjne procesów cyfryzacji – dane gromadzone przez roboty są analizowane i następnie są używane w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Data scientists. Male programmer using laptop analyzing and developing in various information on futuristic virtual interface screen. Algorithm. marketing and deep learning of artificial intelligence
(graf. Getty Images)

Roboty przemysłowe w fabrykach na świecie

W 2020 roku według danych IFR firmy produkcyjne na świecie zainstalowały 383,5 tysiąca robotów przemysłowych, z czego 22 tysiące stanowią coboty. W sumie na całym świecie działają ponad 3 miliony urządzeń. Najwięcej używają firmy z branży elektrycznej i elektronicznej, a także montoryzacyjnej. Prawie 70% maszyn kupionych w 2020 roku jest zainstalowanych w przedsiębiorstwach działający w regionie Azji i Pacyfiku, mniej niż 18% w Europie, a 10% – w Ameryce Północnej i Południowej.