Przejdź do treści

INNOVATION PARK w Wałbrzychu będzie szkolił pracowników przyszłości


5 grudnia władze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, prezes Piotr Wojtyczka oraz wiceprezes Paweł Kurtasz, oficjalnie otworzyli nowoczesne centrum szkoleniowe INNOVATION PARK w Wałbrzychu.

W otwarciu Centrum Szkoleniowego, obok inwestorów, pracowników strefy i przedstawicieli firm uczestniczyli również przedstawiciele władz rządowych z wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek na czele, przedstawiciel ministra członka Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz wiceprezes Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości Piotr Bober.

Źródło: https://www.facebook.com/klasterInvestInEDU

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości z zadowoleniem przyjęła inicjatywę władz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której celem jest wsparcie zarówno przedsiębiorstw z zachodniej części Polski, jak i systemu oświaty w szkoleniu pracowników przyszłości. Obiekt budowany przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” działać będzie pod szyldem prowadzonego przez nią Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”. Centrum Szkoleniowe WSSE powstał w hali przemysłowej przy ulicy Villardczyków w Wałbrzychu. W obiekcie znajdą się nowoczesne sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe, powierzchnia wystawiennicza oraz przestrzeń wyposażona w urządzenia VR i park maszynowy. Z obiektu będą mogli nieodpłatnie korzystać przedsiębiorcy, a także studenci i uczniowie. Centrum jest wyposażone w modelową linię przemysłową złożoną z urządzeń czołowych producentów automatyki. Dzięki użyciu uniwersalnych systemów sterowania Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” jest w stanie przeszkolić na niej automatyków, monterów, operatorów czy pracowników utrzymania ruchu.

Źródło: https://www.facebook.com/klasterInvestInEDU

Centrum Szkoleniowe posłuży przedsiębiorcom strefowym do wdrażania nowych pracowników oraz podnoszenia kompetencji już zatrudnionych, bez konieczności angażowania w ten proces własnych zasobów sprzętowych. Linia przemysłowa zostanie wykorzystana również do zajęć z młodzieżą szkolną. Do osiągnięcia tego celu posłuży również wirtualna rzeczywistość. Dzięki goglom VR uczniowie będą mogli przenieść się w realia nowoczesnych zakładów produkcyjnych i wczuć się w rolę operatorów maszyn i urządzeń przemysłowych.

„INVEST in EDU” został powołany przez wałbrzyską strefę w 2015 roku. Klaster zrzesza obecnie ponad 120 podmiotów – głównie firmy działające w strefie oraz szkoły branżowe i techniczne. Zajmuje się m.in. promocją kształcenia pod potrzeby przemysłu, wsparciem projektów badawczych oraz doradztwa zawodowego. Działalność klastra przyczyniła się również do powstania klas patronackich, nad którymi pieczę objęli inwestorzy strefowi.

Źródło: https://www.facebook.com/klasterInvestInEDU

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” jest jedną z największych i najprężniej rozwijających się stref w Polsce. Świadczyć może o tym fakt, że zainwestowali w nią tacy giganci jak Toyota, Daimler, Volkswagen, 3M, Electrolux czy Mondelez.

Obszar inwestycyjny WSSE obejmuje 174 gminy zlokalizowane w województwach dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim. Dzięki takiemu usytuowaniu, przedsiębiorcy mają dobry dostęp do rynków Europy zachodniej i południowej. Ponadto, bliskość takich miast jak Poznań, Wrocław czy Opole ułatwia dotarcie do ośrodków akademickich, centrów badawczo-rozwojowych oraz nowoczesnych usług biznesowych.

Źródło: https://www.facebook.com/klasterInvestInEDU

Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: