O Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych

Polska Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych tworzy platformę współpracy dla instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej powiązane z cyfryzacją, chcących łączyć swoje kompetencje i dbać o standardy realizowanych prac.

Wyszukaj ofertę

Interesują Cię konkretne usługi i technologie? Skorzystaj z naszego nawigatora i sprawdź, które huby innowacji cyfrowych mają je w swojej ofercie.

European Digital Innovation Hubs Network

Dowiedz się więcej o Europejskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych na stronie Digital Transformation Accelerator (DTA).

EDIH – regionalny

O WaMa Innovation Hub

WaMa Innovation Hub (WaMa EDIH) działając na terenie województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego będzie świadczyć usługi w zakresie transformacji cyfrowej w modelu one-stop-shop dla MŚP oraz sektora publicznego.

Oferta

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności polskich, lokalnych firm oraz poprawa jakości usług sektora publicznego i biznesu w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim poprzez zwiększenie poziomu transformacji cyfrowej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej.
Cel 1 – stymulowanie wzrostu dojrzałości cyfrowej dla klientów EDIH, zwłaszcza z sektorów Robotics, EdTech, SmartCity, IoT i AgriTech oraz dla sektora publicznego. Dzięki trafnej diagnozie potrzeb opartej na badaniu dojrzałości cyfrowej, każdy beneficjent otrzyma indywidualną ścieżkę współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania technologii AI, Cyberbezpieczeństwa, Zaawansowanych Umiejętności Cyfrowych, Infrastruktury Usług Cyfrowych oraz HPC.
Cel 2 – tworzenie ekosystemu innowacji cyfrowych poprzez współpracę z innymi EDIHami, lokalnymi ośrodkami Enterprise Europe Network, klastrami, organizacjami wspierającymi innowacyjną przedsiębiorczość oraz władzami lokalnymi, a także poprzez kojarzenie współpracy pomiędzy firmami.
Cel 3 – zwiększenie dojrzałości rynku, zwiększenie potencjału innowacyjnego rynku i sektorów poprzez działania poprawiające poziom wykorzystania funduszy europejskich i wszystkich dostępnych instrumentów finansowych.
Cel 4 – podniesienie świadomości firm i sektora publicznego w zakresie Twin Transition – transformacji cyfrowej i zielonej jednocześnie.
Struktura Konsorcjum złożona z parków naukowo-technologicznych, wiodących jednostek naukowych, kluczowych instytucji otoczenia biznesu, czempionów technologii, firm doradztwa prawnego, kapitałowego i biznesowego przy wsparciu ośrodków sieci EEN opiera się na synergii i komplementarności partnerów w celu zapewnienia pełnego spektrum wiedzy i usług.

Usługi i technologie

Usługi

 • Badanie rynku
 • Budowanie ekosystemu, skauting, pośrednictwo, networking
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania
 • Szkolenia specjalistyczne i rozwój umiejętności
 • Usługi B+R
 • Infrastruktura badawcza
 • Demonstracje technologii
 • Mentoring
 • Ocena dojrzałości cyfrowej (DMA)
 • Audyty technologiczne
 • Testowanie i walidacja technologii
 • Weryfikacja koncepcji i prototypowanie
 • Doradztwo w zakresie wizji i strategii dla firm
 • Wsparcie startupów/inkubacja/akceleracja

Technologie

 • Big Data
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Internet Rzeczy (IoT) i Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)
 • Inżynieria symulacyjna i modelowanie
 • Obliczenia wysokiej wydajności (HPC)
 • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem (ERP, BI)
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologie dla sektora audiowizualnego
 • Usługi i aplikacje internetowe
 • Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR, AR)
 • Robotics Process Automation
 • Robotyzacja

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny działań WAMA INNOVATION HUB obejmuje:

 • Województwo mazowieckie,
 • Województwo warmińsko-mazurskie

Partnerzy

Koordynator:

Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Partnerzy:

7bulls.com Sp. z o.o.
Bejera Fund Sp. z o.o.
Ecorys Polska Sp. z o.o.
Edtechhub Akcelerator Sp. z o.o.
Emplocity S.A

Fundacja GAIA
Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej
Hanson Robotics Europe Sp. z o.o.
Innteo Sp. z o.o.
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny (Gmina Olsztyn)
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Senuto Technology Sp. z o.o.
SPRINT S.A.
Uniwersytet Warszawski – DELab UW

VT Cyber Sp. z o.o.
Warminsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Kontakt

Marcin Czyża

marcin@koalicjadlainnowacji.pl

tel. +48 533 303 890

Social media