O Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych

Polska Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych tworzy platformę współpracy dla instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej powiązane z cyfryzacją, chcących łączyć swoje kompetencje i dbać o standardy realizowanych prac.

Wyszukaj ofertę

Interesują Cię konkretne usługi i technologie? Skorzystaj z naszego nawigatora i sprawdź, które huby innowacji cyfrowych mają je w swojej ofercie.

European Digital Innovation Hubs Network

Dowiedz się więcej o Europejskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych na stronie Digital Transformation Accelerator (DTA).

EDIH – specjalistyczny

O CyberSec

Celem działania EDIH CyberSec jest oferowanie podmiotom z grupy MŚP, a także instytucjom publicznym, portfolio usług umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie w zdigitalizowanym otoczeniu oraz umożliwienie wdrażania w nim własnych rozwiązań dojrzałych technologicznie, a jednocześnie odpornych na zaawansowane cyberataki.

Specjalizacja: branżowa w zakresie cyberbezpieczeństwa

Oferta

Centrum zaplanowało podstawowe grupy usług:

 1. Usługi konsultingowo-doradcze o zasięgu pojedynczej infrastruktury teleinformatycznej (należącej do użytkownika usługi). Celem jest zapewnienie maksymalnie wysokiego poziomu ochrony infrastruktury, tak aby działająca w środowisku cyfrowym organizacja pozostała odporna na współczesne i dynamiczne zagrożenia cyberbezpieczeństwa
 2. Usługi umożliwiające zapewnienie tworzonemu przez klientów oprogramowaniu wysokiego poziomu odporności na cyberataki poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie wbudowania bezpieczeństwa w cykl życia oprogramowania (SDLC)
 3. Usługi zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa oraz aktywnego przeciwdziałania nieautoryzowanym próbom dostępu do zasobów (SOC – Security Operations Center)
  Do realizacji ww. usług niezbędna jest specjalistyczna wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa. Brak specjalistów w tym obszarze jest odczuwalny od szeregu lat i według prognoz będzie się pogłębiać. Zwłaszcza mniejsze przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne borykają się ze szczególnymi trudnościami w zakresie pozyskania i utrzymania specjalistów o odpowiednich kompetencjach. Często zapewnienie odpowiedniej jakości bezpieczeństwa dla swojej działalności jest zbyt kosztowne bądź niemożliwe w ramach własnych zasobów osobowych.
  Centrum posiada Partnerów zlokalizowanych w różnych regionach Polski – koordynatorem jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Partnerzy są podmiotami gospodarczymi lub jednostkami akademickimi działającymi od wielu lat w obszarze cyberbezpieczeństwa i posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kompetencje w zakresie proponowanych usług.

Usługi i technologie

Usługi

 • Szkolenia specjalistyczne i rozwój umiejętności,
 • Usługi B+R,
 • Infrastruktura badawcza,
 • Demonstracje technologii,
 • Mentoring,
 • Ocena dojrzałości cyfrowej (DMA),
 • Audyty technologiczne,
 • Testowanie i walidacja technologii,
 • Inne

Technologie

 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Internet Rzeczy (IoT) i Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT),
 • Systemy cyberfizyczne,
 • Usługi i aplikacje internetowe,
 • Inne

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny działań CYBERSEC obejmuje:

 • Województwo dolnośląskie,
 • Województwo kujawsko-pomorskie,
 • Województwo łódzkie,
 • Województwo lubelskie,
 • Województwo lubuskie,
 • Województwo małopolskie,
 • Województwo mazowieckie,
 • Województwo opolskie,
 • Województwo podkarpackie,
 • Województwo podlaskie,
 • Województwo pomorskie,
 • Województwo śląskie,
 • Województwo świętokrzyskie,
 • Województwo warmińsko-mazurskie,
 • Województwo wielkopolskie,
 • Województwo zachodniopomorskie

Partnerzy

Koordynator:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe


Partnerzy:

Krzysztof Ślatała TRIN.PL
ICsec S.A.
CDeX Prosta Spółka Akcyjna
Politechnika Wrocławska
VT Cyber Sp. z o.o.
ITTI Sp. z o.o.

Kontakt

Norbert Meyer

meyer@man.poznan.pl

tel. 61 858 2050

Gerard Frankowski

gerard@man.poznan.pl

tel. 61 858 2067