Zdobądź tytuł Fabryki Przyszłości

Konkurs "Fabryka Przyszłości" 2021
Do końca składania wniosków pozostało
0 dni
0 godzin
0 minut

Do udziału w konkursie Fabryka Przyszłości zachęcamy firmy z sektora przemysłowego, działające w Polsce. Inicjatywa Platformy Przemysłu Przyszłości promuje wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0 przez wyszukanie na rynku fabryk, które mają doświadczenie i sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje będą miały okazję podzielić się swoim doświadczeniem z transformacji cyfrowej oraz realizacji innowacyjnych projektów.

Do konkursu mogą zgłosić się firmy, które m.in.:

Wszystkie warunki i szczegóły (np. regulamin konkursu i wniosek aplikacyjny) umieściliśmy niżej w sekcji Dokumentacja.

Cele

 1. Wskazanie dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej i promocja wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce.
 2. Wsparcie fabryk w ich drodze do przemysłu 4.0.
 3. Inspirowanie transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw.

Kategorie

 1. Małe przedsiębiorstwo.
 2. Średnie przedsiębiorstwo.
 3. Duże przedsiębiorstwo.

Metodologia

Ocenę dojrzałości cyfrowej fabryk przeprowadzimy za pomocą ustandaryzowanej metodologii ADvanced MAnufacturing w zakresie 7 obszarów transformacji:

 1. Zaawansowane Technologie Produkcyjne.
 2. Fabryka Cyfrowa.
 3. Fabryka Ekologiczna.
 4. Inżynieria End-to-End skupiona na kliencie.
 5. Organizacja skupiona na ludziach.
 6. Inteligentne wytwarzanie.
 7. Otwarta fabryka jako część łańcucha wartości.

Konkursową ocenę przygotują eksperci zaangażowani przez Platformę Przemysłu Przyszłości.

Terminy

Etap I – przesyłanie zgłoszeń: 21.04.2021 – 15.08.2021.

Etap II – ocena formalna przesłanych zgłoszeń, którą przeprowadzi Panel Oceny Formalnej (zespół oceniający wnioski aplikacyjne pod kątem zgodności z wytycznymi formalnymi): 16.08.2021 – 22.08.2021

Etap III – ocena merytoryczna z udziałem Panelu Oceny Merytorycznej oraz ogłoszenie listy fabryk zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny: 23.08.2021 – 05.09.2021

Etap IV – skany ADMA (zespół ekspertów PPP i zewnętrzni specjaliści): 06.09.2021- 07.11.2021

Etap V – rekomendacja ze strony Panelu Oceny Merytorycznej dla Rady Programowej: 08.11. 2021 – 17.11. 2021

Etap VI – ocena Rady Programowej i wyłonienie laureatów: 18.11.2021 – 28.11.2021

Rada

Skład Rady Programowej opublikujemy najpóźniej do dnia rozpoczęcia formalnego etapu oceny wniosków aplikacyjnych.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu lub nominacji do tytułu Fabryka Przyszłości. Jurorzy mogą przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia. Nagroda może przypaść kilku uczestnikom.

Nagrodzony Uczestnik będzie uprawniony do:

Nagrody Specjalne oraz Wyróżnienia będą dotyczyły wdrożeń, rozwiązań organizacyjnych oraz proekologicznych, a także dobrych praktyk.

Dokumentacja

Laureaci

W tym miejscu po ogłoszeniu wyników opublikujemy listę nagrodzonych Fabryk Przyszłości.

Pytania

Pytania dotyczące konkursu prosimy przysyłać na adres: fabrykaprzyszlosci@fppp.gov.pl.

Patronat

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (logotyp)
Klastry Polskie (logotyp)
30 lat ARP -- Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (logotyp)