Doradcy ADMA

Platforma Przemysłu Przyszłości wspiera firmy w transformacji cyfrowej w kierunku przemysłu 4.0. Rejestr Doradców ADMA służy stworzeniu publicznego, ogólnodostępnego spisu osób i instytucji, które świadczą usługi doradcze wspierające transformację z wykorzystaniem metodologii audytów ADvanced MAnufacturing. Rejestr będzie prowadzony stale, co oznacza, że można zgłosić do niego akces w dowolnym momencie.

Eksperci zostaną dopisani do publicznej listy, umieszczonej w naszym portalu, po weryfikacji wymagań formalnych określonych w regulaminie.

Rejestr stanie się dla przedsiębiorców publicznie dostępną bazą doradców, których formalne kwalifikacje zweryfikuje Platforma Przemysłu Przyszłości. Doradcy ADMA umieszczeni w spisie będą realizowali usługi w swoim imieniu, na swój rachunek i odpowiedzialność – PPP spełni rolę administratora rejestru kojarzącego ekspertów z przedsiębiorcami. Zainteresowani dołączeniem do rejestru Doradców ADMA powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy. Z kolei na aplikacje kandydatów na Ekspertów Dziedzinowych ADMA czekamy pod adresem mailowym podanym na podstronie Eksperci.