Przejdź do treści

Do 26 marca można zgłaszać projekty dotyczące technologii i systemów wodorowych

  • Pomysły zgłaszane Ministerstwu Rozwoju muszą być innowacyjne i dotyczyć technicznego wyzwania.
  • Przedsięwzięcia powinny angażować firmy i jednostki naukowe różnej wielkości i z różnych krajów.
  • Nabór jest organizowany w ramach unijnego mechanizmu „Important Projects of Common European Interest”.
  • Piszemy, jak zgłosić swój projekt oraz kiedy poznamy wyniki na szczeblu krajowym.

Rozpoczął się krajowy etap naboru projektów z zakresu systemów i technologii wodorowych. Przedsięwzięcia firm i instytucji naukowych powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko i przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu. Ogłaszając nabór, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin, zaznaczał, że zgłaszane projekty powinny być związane z dużym wyzwaniem technologicznym i angażować wielu partnerów z różnych branż i przedsiębiorstw. Ponadto, pomysły muszą wpisywać się w europejski wodorowy łańcuch wartości dodanej (czyli łańcuch wartości uwzględniający sposoby produkcji, dystrybucji, przechowywania i zastosowań wodoru). Opisy projektów trzeba przysłać na adres mailowy: ipcei-wodor@mrpit.gov.pl. Wyniki zostaną ogłoszone do 25 maja. Przejście etapu krajowego nie jest równoznaczne ze zdobyciem finansowania, dopiero wtedy na poziomie Komisji Europejskiej rozpocznie się decydująca procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie Ministerstwa Rozwoju.

„Ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania”

Realizacja wodorowych projektów będzie możliwa w ramach unijnego mechanizmu o nazwie „Ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania” („Important Projects of Common European Interest” – IPCEI). Zaletą skorzystania z tej formuły jest możliwość sfinansowania prac badawczo-rozwojowych, tzw. pierwszego przemysłowego wdrożenia (first industrial deployment), polegającego na skalowaniu technologii, które poprzedza masową produkcję. Mechanizm umożliwia też prowadzenie prac infrastrukturalnych. IPCEI został sformułowany w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako pomoc publiczna, którą można uznać za zgodną z zasadami wewnętrznego rynku UE. Poza technologiami wodorowymi mechanizm unijny wyróżnia też prace nad autonomicznymi pojazdami, przemysłowym internetem rzeczy czy cyberbezpieczeństwem.

Smart city and communication network concept of Tokyo,Japan
(fot. Getty Images)

Polska strategia wodorowa

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad dokumentem “Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”. Projekt publikacji określa cele – wdrożenie wodoru w energetyce, wykorzystanie go na szerszą skalę jako paliwa w transporcie, pomoc w dekarbonizacji przemysłu, przygotowanie nowych instalacji wodorowych oraz przygotowanie stabilnego otoczenia prawnego. Obecnie Polska zajmuje 3 miejsce w Europie i 5 na świecie, jeśli chodzi o produkcję wodoru – rocznie to ok. miliona ton surowca. Największy udział w krajowym rynku ma Grupa Azoty (42%), Grupa Lotos i PKN Orlen (po 14%). Cała polska produkcja to wodór wytwarzany z paliw kopalnych.