Przejdź do treści

Do 26 marca można zgłaszać projekty dotyczące technologii i systemów wodorowych


  • Pomysły zgłaszane Ministerstwu Rozwoju muszą być innowacyjne i dotyczyć technicznego wyzwania.
  • Przedsięwzięcia powinny angażować firmy i jednostki naukowe różnej wielkości i z różnych krajów.
  • Nabór jest organizowany w ramach unijnego mechanizmu „Important Projects of Common European Interest”.
  • Piszemy, jak zgłosić swój projekt oraz kiedy poznamy wyniki na szczeblu krajowym.

Rozpoczął się krajowy etap naboru projektów z zakresu systemów i technologii wodorowych. Przedsięwzięcia firm i instytucji naukowych powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko i przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu. Ogłaszając nabór, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin, zaznaczał, że zgłaszane projekty powinny być związane z dużym wyzwaniem technologicznym i angażować wielu partnerów z różnych branż i przedsiębiorstw. Ponadto, pomysły muszą wpisywać się w europejski wodorowy łańcuch wartości dodanej (czyli łańcuch wartości uwzględniający sposoby produkcji, dystrybucji, przechowywania i zastosowań wodoru). Opisy projektów trzeba przysłać na adres mailowy: ipcei-wodor@mrpit.gov.pl. Wyniki zostaną ogłoszone do 25 maja. Przejście etapu krajowego nie jest równoznaczne ze zdobyciem finansowania, dopiero wtedy na poziomie Komisji Europejskiej rozpocznie się decydująca procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie Ministerstwa Rozwoju.

„Ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania”

Realizacja wodorowych projektów będzie możliwa w ramach unijnego mechanizmu o nazwie „Ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania” („Important Projects of Common European Interest” – IPCEI). Zaletą skorzystania z tej formuły jest możliwość sfinansowania prac badawczo-rozwojowych, tzw. pierwszego przemysłowego wdrożenia (first industrial deployment), polegającego na skalowaniu technologii, które poprzedza masową produkcję. Mechanizm umożliwia też prowadzenie prac infrastrukturalnych. IPCEI został sformułowany w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako pomoc publiczna, którą można uznać za zgodną z zasadami wewnętrznego rynku UE. Poza technologiami wodorowymi mechanizm unijny wyróżnia też prace nad autonomicznymi pojazdami, przemysłowym internetem rzeczy czy cyberbezpieczeństwem.

Polska strategia wodorowa

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad dokumentem “Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”. Projekt publikacji określa cele – wdrożenie wodoru w energetyce, wykorzystanie go na szerszą skalę jako paliwa w transporcie, pomoc w dekarbonizacji przemysłu, przygotowanie nowych instalacji wodorowych oraz przygotowanie stabilnego otoczenia prawnego. Obecnie Polska zajmuje 3 miejsce w Europie i 5 na świecie, jeśli chodzi o produkcję wodoru – rocznie to ok. miliona ton surowca. Największy udział w krajowym rynku ma Grupa Azoty (42%), Grupa Lotos i PKN Orlen (po 14%). Cała polska produkcja to wodór wytwarzany z paliw kopalnych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na