Paulina Mizerska

Strategiczne obszary badawcze dla wspierania transformacji sektora budowlanego
Perspektywy rozwoju technologicznego USA i Kanady
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową rosną, dzięki aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
Strategia krajów Azji Wschodniej w zakresie rozwoju technologicznego
Syntetyczne spojrzenie na rozwój technologiczny Europy
Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw
Nowa inicjatywa FPPP – Przegląd technologiczny. Jakie technologie kreują naszą przyszłość?