Małgorzata Bieniaszewska

roboty przemysłowe
Automatyzacja montażu złączy hamulcowych w MB Pneumatyka