Przejdź do treści

Katarzyna Nosalska

inżynier na tle smart city
Klucz do biznesowego sukcesu? Dojrzałość cyfrowa