Dariusz Niemiec

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w świetle koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Przemysł 4.0 a osoby z niepełnosprawnościami. Jak zmiany technologiczne wpłyną na poprawę rynku pracy?