Dariusz Niemiec

Przemysł 4.0 a osoby z niepełnosprawnościami. Jak zmiany technologiczne wpłyną na poprawę rynku pracy?