Andrzej Soldaty

2019 rok w Przemyśle 4.0 w 6 punktach