Zamówienia

Postępowanie ZP/2019/7: Przygotowanie oraz realizacja warsztatów budujących świadomość związaną z przemysłem przyszłości – trzecia edycja (zamówienie społeczne)