30 mln zł na wsparcie polskiego ekosystemu Przemysłu 4.0

  • Projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wspierający powstawanie Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub)

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło projekt wspierający powstawanie Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub), które mają być ośrodkami świadczenia usług, testowania i demonstrowania technologii cyfrowych dla nowoczesnego przemysłu. Jest to jeden z projektów wzmacniających integrowanie polskiego ekosystemu Przemysłu 4.0 w Polsce, co jest również jednym z głównych celów powołanej przez Ministerstwo Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

W programie ministra Fundacja czuwa nad merytorycznym zakresem usług doradczych, szkoleniowych i demonstracyjnych, wyznaczając ramy standardu realizowanych projektów oraz uczestnicząc w komitecie sterującym.

Szczegóły Programu na stronie https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0

5G 6g Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR